Kysely järjestetään Juankosken pitäjäraadin aloitteesta

Kyselyn suorittaa Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut. Kysely on suunnattu kaikille Juankosken alueella (Juankoski, Muuruvesi, Säyneinen) asuville.

Kyselyn avulla kartoitetaan alueen kehittämistoiveita neljän eri teeman osalta; asukaspuisto, liikunta, asukastoiminta ja pitäjäraati. Kysely on avoinna 31.10-13.11.

Kyselyn tulokset toimitetaan Juankosken pitäjäraadille hyödynnettäväksi alueen kehittämistoimiin. Kyselyn tuloksista toteutetaan julkinen kooste asukkaiden nähtäville.

Kiitos, että osallistut ja vaikutat!

Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä yksittäisiä vastauksia luovuteta muille osapuolille.

SIIRRY ASUKASKYSELYYN

Julkaistu 31.10.2022

Ylhäällä