Juankosken pitäjäraati

Kuopion kaupungin strategiassa yksi keskeinen tavoite on asukkaiden mukaan ottaminen kaikkeen suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuopio on vuosien aikana laajentunut käsittämään laajan ja monipuolisen maaseudun. Pitäjäraadit perustettiin toteuttamaan asukaslähtöistä lähidemokratiaa kaupunkia ympäröivälle maaseudulle. Pitäjäraadin valitsee yleinen Pitäjäkokous. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa kokouksessa. Sihteerin valitsee pitäjäraati keskuudestaan. Toimikausi on 2 vuotta.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä. Pitäjäraati pitää kokouksia säännöllisesti ja voi kutsua asiantuntijoita, kaupungin viranhaltijoita sekä kaupunginhallituksen että -valtuuston jäseniä kokouksiinsa.

Jäsenet, toimikausi 1.6.2023 - 31.5.2025

Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen:

  • Anja (Anu) Korhonen, Pirjo Lipponen
  • Raimo Hartikainen, Emmi Pentikäinen
  • Kalevi Hakkarainen, Eija Ärväs
  • Anna Koivukoski, Vilma Kuosmanen
  • Juha Castorman, Lana Castorman
  • Minna Pehkonen, Minna Kekäläinen
  • Sari Vuorinen, Reijo Pirinen
  • Eila Puustinen, Niilo Hartikainen
  • Olga Miulliari, Aleksei Vakulov

Puheenjohtaja: Anja (Anu) Korhonen
Varapuheenjohtaja: Juha Castorman
Sihteeri: Sihteeriä ei ole vielä valittu

Yhteydenotot pitäjäraadille: pitajaraati@juankoski.fi

Oheisella lomakkeella voit lähettää viestiä pitäjäraadille.

Juankosken pitäjäraadin muistiot

Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Pitäjäraadin toimintasääntö

Kuopion kaupungin pitäjäraadit

Palautelomake Kuopion kaupungille

Kuopion kaupunginhallitus jalkautui maanantaina 29.5.2023 Juankoskelle pitämään suunnittelukokouksena, joka oli myös avoin yleisölle. Kokouksen jälkeen oli yleisön kyselytunti.

Pitäjäraadin puheenjohtaja sai aluksi kertoa raadin viime kauden toiminnasta sekä viedä viimeisimmät huolenaiheet kaupunginhallitukselle.

Ylhäällä