Juankosken pitäjäraati

Kuopion kaupungin strategiassa yksi keskeinen tavoite on asukkaiden mukaan ottaminen kaikkeen suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuopio on vuosien aikana laajentunut käsittämään laajan ja monipuolisen maaseudun. Pitäjäraadit perustettiin toteuttamaan asukaslähtöistä lähidemokratiaa kaupunkia ympäröivälle maaseudulle. Pitäjäraadin valitsee yleinen Pitäjäkokous. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa kokouksessa. Sihteerin valitsee pitäjäraati keskuudestaan. Toimikausi on 2 vuotta.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä. Pitäjäraati pitää kokouksia säännöllisesti ja voi kutsua asiantuntijoita, kaupungin viranhaltijoita sekä kaupunginhallituksen että -valtuuston jäseniä kokouksiinsa.

Jäsenet, toimikausi 9.8.2021 -31.5.2023

Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen:

  • Sari Vuorinen
  • Anja (Anu) Korhonen, Pirjo Lipponen
  • Juha Castorman, Lana Castorman
  • Marjatta Kainulainen, Helinä Kaskivuori
  • Raimo Hartikainen, Emmi Pentikäinen
  • Ihor Haleta
  • Eila Puustinen, Niilo Hartikainen
  • Anna Koivukoski, Riitta Heikkinen
  • Kalevi Hakkarainen, Arvo Kujala
  • Minna Kekäläinen, Sanni Kekäläinen

Puheenjohtaja: Anja (Anu) Korhonen
Varapuheenjohtaja: Sari Vuorinen
Sihteeri: Lana Castorman

Yhteydenotot pitäjäraadille: pitajaraati@juankoski.fi

Oheisella lomakkeella voit lähettää viestiä pitäjäraadille.

Juankosken pitäjäraadin muistiot

Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Pitäjäraadin toimintasääntö

Kuopion kaupungin pitäjäraadit

Palautelomake Kuopion kaupungille

Valtuutettuja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja piipahtivat Juankoskella Museo Brunoussa 26.9.2022.

Pitäjäraadin puheenjohtaja sai tilaisuuden puhua ja viedä terveisiä Juankosken pitäjäraadin toiminnasta.

Ylhäällä