Pitäjäraati huolehtii myös viihtyvyydestä.

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Siksi myös Juankoskella käynnistettiin pitäjäraatitoiminta uuden valtuustokauden alussa kesäkuussa 2017. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Se tarjoaa alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluja, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraadin jäsenet

Pöytäkirjat ja esityslistat